VORIGE PAGINA

De cursus “Open Boek” is dé landelijke training voor leescoördinatoren. Deze opleiding is inmiddels volledig herzien. Door het aanbieden van deze cursus Open Boek creëren bibliotheken structurele aandacht voor meer leesmotivatie en leesplezier in het basisonderwijs.

Waarom een leescoördinator op school?
Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een basisschool. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Open Boek 3.0
De basiscursus Open Boek 3.0 bestaat uit vijf dagdelen. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan) voor.

De opleiding Open Boek maakt deel uit van de aanpak de Bibliotheek op school. Voor deze scholen is deze cursus gratis te volgen. Maar ook leerkrachten van scholen die (nog) niet werken met deze aanpak zijn ook van harte welkom bij deze cursus.

 

Wanneer:  28/09/23, 02/11/23, 18/01/24, 08/02/24, 07/03/24 en certificaatuitreiking: 11 april ’24.
Waar: Turmac Cultuurfabriek
Tijd: 16.00-19.30 uur (incl. half uur pauze)
Aanschaf cursusboek (€ 32,50) zelf aanschaffen.
Aanmelden: l.scholts@liemerskunstwerk.nl

Cursus Open Boek