VORIGE PAGINA

Type: Museumbezoek
Bezoekduur: 90 minuten
Kerndoelen: 45, 56
Kosten: Totaalkosten op basis van 25 leerlingen: € 80,-
Gewenste begeleiding vanuit schoo: Eén actieve begeleider

Aanmelden via: k.degen@liemerskunstwerk.nl

Beschrijving:
Het Liemers Museum is gevestigd in een deel van de oude Turmac fabriek, Waarom is
deze oude fabriekshal eigenlijk niet gesloopt, maar opgeknapt en omgebouwd? De leerlingen spelen
het spel ‘slopen of behouden’. Hiermee geven ze een monument uit hun eigen omgeving een nieuwe
bestemming en maken samen een plan. Het omgaan met tegenslagen en het overtuigen van de
gemeente hoort hier natuurlijk ook bij. Lukt het de leerlingen om alles op tijd af
te krijgen voor de feestelijke opening?…

Leerdoelen:
– Leerlingen leren wat een monument is
– Leerlingen onderzoeken waarom kerken als waardevol kan worden beschouwd voor de samenleving
– Leerlingen bespreken of het de moeite waard is om kerken te bewaren
– Leerlingen ervaren het proces van bestemmingsplan tot verbouwing van een kerk met monumentale functie

Medemogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie.

Slopen of behouden